Осигуряват разработването на метод за тестване и третата страна тестване на услугата.

Нашата лаборатория е оборудвана с най-съвременните инструменти за проверка и идентификация, като UPLC,

HPLC, UV и GC и GC-MS (остатъчни вещества от разтворители), ICP-MS (тежки метали), HPTLC и IR

(идентификация), ELIASA (ORAC стойност), PSL (остатък от облъчване), микробиология тест и др.

Нашите продукти се поддържат с пълната документация, например МСС, Автентичност, състав,

Nutraceutical лист и др.