Функцията на растителен екстракт

Откриха шест растителни екстракти, които увеличават дрожди хронологичен lifespan значително по-голяма степен, отколкото някоя от

понастоящем известни разширяване на дълголетие химични съединения. Една от тези екстракти е най-силното дълголетие-разширяване

още описани фармакологични намеса. Ние показваме, че всеки от шестте растителни екстракти е geroprotector, който забавя

поява и намалява скоростта на дрожди хронологичен стареене с предизвикат hormetic стрес отговор. Ние също така показват, че всеки от

тези екстракти има различни ефекти върху клетъчни процеси, които определят дълголетие в организми през phyla. Тези ефекти включват

следните: 1 увеличи митохондриална дишане и мембранен потенциал; 2 увеличен или намален концентрации на

реактивни кислородни видове; 3 намалява окислително увреждане на клетъчните протеини, мембранни липиди и митохондриалната и ядрени

геноми; 4 засилено клетки устойчивост на оксидативен и термални напрежения; и 5 ускори разграждането на неутрални липиди

депозира в липидните капчици. Нашите констатации предоставя нови прозрения в механизми, посредством кои химикали, извлечени от определени

растения може да забави на биологичното стареене.