Предоставяне на услугата на развитието на нов продукт от лабораторията за голям мащаб производството

Приложението на всеки клиент е уникален по някакъв начин, така че не - на - рафта продукт да отговаря на всички

нуждите на клиентите. Risun' s може да осигурява различни нива на услуги пригодени да отговарят на различните

нуждите на клиентите.

■ Проба ниво

Professional предлага нов продукт devopment в лабораторията ниво, включително скрининг на сурово

материал, установяването на стандарти за качество и развитие процес.

■  Ниво на производство

Професионална предлагат специален продукт devopment в големи данъчни стимули, включително скрининг на сурово

материал, установяването на стандарти за качество и развитие процес и оптимизация.

■  Формулиране ниво

Въз основа на познанията ни за ботанически екстракт, RISUN може да предложи формулирането услуга зависи от вашия целеви пазар от формулирането дизайн на anmial тест.